Så här kan vi jobba tillsammans

one

Förstudie

En enklare form av kartläggning där vi tillsammans med er granskar era nuvarande rutiner. Ni får råd om vilka förbättringar som kan behövas. Eller så hjälper vi er med det.

two

Analys

Fördjupad analys över er organisation. Den ligger som bas för ett fortsatt arbete men kan även användas separat som ett beslutsunderlag i organisationen.

three

Implementering

Vi är ett stöd till ledningen och chef att implementera gamla och nya rutiner. Vi stöttar er också genom att vara rådgivare och bollplank till ansvarig chef.

four

Revision

Vi ansvarar för att göra er internrevision kring ert arbetsmiljösystem. Vanligtvis görs detta en gång per år men kan också anpassas efter era behov. Det gäller oavsett om du är arbetsmiljöcertifierad eller inte.

five

Stödfunktion

All förändring tar tid och att införa ett välfungerande arbetsmiljöarbete är inget undantag. Vi verkar i den här fasen som ett stöd för motorfunktionen på företaget att inte tappa viktiga processer.

six

Utbildningsinsatser

Vi kan erbjuda utbildningar inom en rad olika områden inom arbetsmiljö. Bland annat kan vi erbjuda allt från skyddsombudsutbildning, arbetsmiljöutbildning för chefer till utbildningar i grundläggande arbetsrätt.