Så här tänker vi...

Arbetsmiljön blir allt viktigare för svenska företag och organisationer. Det finns inget som kan dränera en arbetsplats på kraft och energi som en arbetsplats där spelreglerna är oklara och frånvaron och ineffektiviteten i stället är höga. Många kan tycka att arbetet med arbetsmiljö är svårt och besvärligt.

Vi är specialister på arbetsmiljö och råkar älska rutiner, regler och lagar. Vår uppgift är att förenkla arbetsmiljöarbetet till en begriplig nivå och som passar ditt företags ambitionsnivå och gällande lagar. Grundläggande är att vi ser till att du har ett fungerande system som klarar en granskning och som ger ditt företag en bra grogrund att utvecklas . Utan onödig friktion som inte har med din kärnverksamhet att göra.

Vår affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och chefer stöd i att skapa grogrund för framgångsrika arbetsmiljöprocesser för företagsutveckling.

Här är vi som gärna hjälper dig

Fredrik Mannheimer

Fredrik Mannheimer

fredrik.mannheimer@ggarbetsmiljo.se

Har över 25 års erfarenhet av företagande och äger idag en företagshälsovård. Ansvarar för medarbetarenkäter vid sidan om kundkontakter och utvecklingsfrågor.

010-1751301

aim

Pia Selenius

info@ggarbetsmiljo.se

Arbetsmiljöspecialist och kemist. Har tidigare anställningar inom Arbetsmiljöverket som inspektör, arbetsmiljöchef på på flera byggföretag som erfarenhet.

010-1751301

kennet

Kennet Gunnarsson

kennet.gunnarsson@ggarbetsmiljo.se

Arbetsmiljöspecialist och organisationskonsult. Har lång erfarenhet av att bygga systematiska arbetsmiljösystem och har dessutom lång erfarenhet av att stötta chefer och ge råd till organisationer.

010-1751302