Här är vi som gärna hjälper dig

Crister Bäcklund

crister.backlund@ggarbetsmiljo.se

Expert inom arbetsmiljö och arbetsprocesser. Har lång erfarenhet av arbetsmiljösystem inom verkstad, bygg och tillverkning.

010-1751303

Johan Gahnström

johan.gahnstrom@ggarbetsmiljo.se

Arbetsmiljöspecialist och kemist. Har tidigare anställningar inom Arbetsmiljöverket som inspektör, arbetsmiljöchef på JM AB, Moniere och Vattenfall som erfarenhet.

010-1751304

Kennet Gunnarsson

kennet.gunnarsson@ggarbetsmiljo.se

Arbetsmiljöspecialist och organisationskonsult. Har lång erfarenhet av att bygga systematiska arbetsmiljösystem och har dessutom lång erfarenhet av att stötta chefer och ge råd till organisationer.

010-1751302

Fredrik Mannheimer

fredrik.mannheimer@ggarbetsmiljo.se

Har över 25 års erfarenhet av företagande och äger idag en företagshälsovård. Ansvarar för medarbetarenkäter vid sidan om kundkontakter och utvecklingsfrågor.

010-1751301

Partners